Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis

Gesellschaft für deutschbaltische Kultur in Estland

Eesti keeles
Eesti keeles

Liikmed

Perekonnanimi
Eesnimi
Abel

Tiina
Adamson
Kaja
Aalver

Reet
Allikvee
Anu
Bender

Reet
Berecki
Urmas
Burghardt
Matthias
Einama
Ira
v Engelhardt

Eleonore
Hein
Ants
Jõekalda

Kristina
Jürisson
Sirje
Jürjo
Inna
Kaal

Mati
Kaal

Virve
Kaevats
Karin
Keinast
Eva
Kiverik
Indrek
Kivilaan
Kristiina
Kivimäe
Jüri
Kivimäe
Sirje
Kreem

Tiina-Mall
Kurvits-Vahter
Aleksandra
Kuuskemaa

Aet
Kuuskemaa

Jüri
Körner
Renate
Laur
Anne
Leht

Helle
Lepp
Maie
Levin
Mai
Liibek

Tõnis
Liivik
Olev
Liivik

Reeli
Lusmägi

Sirje
Mell
Gisela
Miller

Hanna
Mäeväli
Sulev
Oolup
Urmas
Paju
Risto
Pihlak-Lindmaa
Silvi
v Pistohlkors

Gert
Plath
Ulrike
Preem
Epp
Raudla

Heiki
Reedik
Monika
Reimo
Tiiu
Risthein
Helena
Saagpakk
Maris
Saares
Ahti
Saares
Aina
Saks
Eha
Silm

Maaja
Steinberg

Liina
Strandmann

Helle-Maie
Tark
Triin
Untera
Anne
Vahter
Kuulo
Vaikmaa

Katrin
Vanem

Mari-Liis
Viilup
Sirje
v Wistinghausen
Henning